Novarto Nordic AB är ett svenskt dotterbolag till Novarto Ltd, ett mjukvarukonsultföretag med en beprövad expertis att ta fram lösningar för e-commerce och CRM för företag och organisationer. Vi arbetar framförallt med plattformar och produkter från SAP. Vårt huvudsakliga fokus och expertkunnande är inom implementationer med hybris, SAP WCEM och SAP CRM.

Vi kombinerar innovationer inom den senaste webbtekniken med stabilitet och ett djupt processkunnande inom SAP's olika affärslösningar för att uppfylla komplexa affärskrav.

Några av våra kunder:

Kontakt:

Novarto Nordic AB

Fabriksgatan 4
Rörstrand center
531 30 Lidköping, Sweden

Visa adressen på karta

+46-(0)510-530 450

nordic@novarto.com

Följ Novarto Nordic på LinkedIn